Bijles

Contact

Hazepad 68
3766 JV  Soest
035-6010611

Of stuur een e-mail

Bijles

Voor bijlessen kunnen leerlingen van de basisschool en de onderbouw van het voortgezet onderwijs bij mij terecht. Ik geef les voor de vakken Nederlands, Engels, Duits, Frans, geschiedenis en aardrijkskunde.

Bijlessen zijn er in eerste instantie om met de stof waar de leerling op dat moment mee bezig is aan de slag te gaan. Het is echter ook belangrijk om, daar waar nodig, hiaten in de kennis op te vullen.

Ik gebruik de bijlessen niet alleen om de stof uit te leggen en te oefenen, maar ook om samen met de kinderen te onderzoeken op welke manier ze het beste kunnen leren. Weten hoe je het meest effectief kunt leren, zorgt ervoor dat de bijlessen overbodig worden.

Als een kind moeite heeft met een bepaald vak is het zinvol om niet te lang te wachten met bijlessen. De achterstand die hij oploopt wordt alsmaar groter en is daardoor ook moeilijker in te lopen.