Beelddenken

Contact

Hazepad 68
3766 JV  Soest
035-6010611

Of stuur een e-mail

Beelddenken

Wist u dat heel veel creatieve, vindingrijke of succesvolle mensen beelddenkers zijn? Dat ze school bijna zonder uitzondering een vervelende tijd in hun leven vonden en hun schoolprestaties niet echt uitblonken? Albert Einstein, Graham Bell, Richard Branson, Bill Gates, Steve Jobs, Tom Cruise, Steven Spielberg, Leonardo DaVinci, Roald Dahl, ……
 
Beelddenkers maken meer gebruik van hun rechter hersenhelft. Ze denken, leren en verwerken informatie in reële beelden. Wat ze denken zien ze als losstaande plaatjes of als film. Daar kunnen ook geluiden en geuren deel van uitmaken.

Beelddenken
 
 • Gedachten worden vormgegeven in beelden en omvatten meerdere zintuigen;
 • Snelheid van gedachten is ongeveer 24-32 beelden per seconde;
 • Denkt met de betekenis van woorden;
 • Intuïtief;
 • Holistisch, associatief, drie- of multi-dimensionaal;
 • Beelden kunnen makkelijk veranderd of gemanipuleerd worden, heel creatief.
Woorddenken
 • Gedachten worden vormgegeven in woorden;
 • Snelheid van gedachten is ongeveer 5 woorden per seconde;
 • Denkt met de klank van woorden;
 • Logische stap-voor-stap redernering;
 • Lineair in tijd, tweedimensionaal;
 • Analytisch: waarnemingen stap voor stap en deel voor deel uitpluizen, vergelijken en beoordelen.
 
 

 

 

Als baby zijn we allemaal beelddenkers. Een baby kan immers niet in woorden en begrippen denken. Dat blijft een aantal jaren zo. Pas tussen het vijfde en zevende jaar vindt de overgang naar woorddenken plaats. Een deel van de kinderen blijft echter een voorkeur voor beelddenken houden. Het is niet zo dat iemand uitsluitend in beelden of uitsluitend in woorden denkt. Iedereen doet zowel het één als het ander, alleen de voorkeur is bij ieder mens anders.

Hoe komt het dat beelddenkers zo veel moeite hebben met leren? Als een beelddenker het woord ‘kat’ hoort ziet hij dit:

 

kat
Met het geschreven woord ‘kat’ kan hij niets beginnen. Hij doet zijn best om het beeld van een kat erin te ontdekken. Dat zou ongeveer zo uit kunnen zien:
Wat ziet een beelddenker

Op zo’n moment raakt een beelddenker in verwarring en daardoor verliest het zijn aandacht voor wat hij hoort of leest.

Ons onderwijssysteem is niet goed ingericht op beelddenkers; het is lineair. Het geheel wordt stap voor stap, stukje bij stukje opgebouwd. Zo ontstaat uiteindelijk een geheel.

Beelddenkers denken en leren precies andersom. Zij beginnen met het grote geheel, het overzicht en gaan vandaar uit naar de onderdelen en details. Hebben ze het overzicht niet, dan bevinden ze zich in het luchtledige en kunnen niets beginnen met de informatie die ze krijgen. Een andere oorzaak is dat op school al snel bijna uitsluitend met symbolen gewerkt wordt (letters, cijfers etc.). Een beelddenker denkt echter met beelden en niet met symbolen.

Door de aanpak op school raken beelddenkers in de war en verliezen ze de aandacht die nodig is om naar de uitleg en instructies te luisteren en om hun werk te maken. Ook verspelen ze veel tijd met het omzetten van beelden in woorden en andersom. Geen wonder dat hun prestaties achter blijven. Terwijl dat helemaal niet nodig is. Dat kan weer leiden tot (grote) frustraties, onzekerheid en uiteindelijk tot een gebrek aan zelfvertrouwen.

Beelddenkers hebben meer moeite met de manier waarop op school de stof aangeboden wordt dan met de stof op zich. School is lastig, maar buiten school zijn het vaak creatieve, inventieve, breed geïnteresseerde, snel denkende, associatieve kinderen.


DDA

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, DavisSymbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de DavisDyslexia Association International. Davis®Counseling en Human Givens Therapie/ kindercoaching zijn afzonderlijke en verschillende methodes en diensten, die elk binnen hun eigen context en in afzonderlijke programma’s worden aangeboden.