Dyscalculie

Contact

Hazepad 68
3766 JV  Soest
035-6010611

Of stuur een e-mail

Dyscalculie

Dyscalculie is een minder bekend begrip dan dyslexie. Ook hier ligt de oorsprong van het probleem bij de denkstijl van het kind (het beelddenken).

Kenmerken van dyscalculie zijn:

  • omkeren van cijfers;
  • getallen verkeerd opschrijven
  • weinig of geen begrip wat rekenen is;
  • moeite met automatiseren;
  • gebrekkig of geen getalsinzicht;
  • lang met vingers blijven rekenen.
Het probleem ligt ook hier weer bij het werken met symbolen (cijfers en functietekens zoals +, -, :, x, =, √). Voor kinderen met dyscalculie lijken alle getallen en sommen op zichzelf staande zaken, zonder samenhang of structuur. Veel kinderen proberen in het begin alle sommen uit hun hoofd te leren, onbegonnen werk natuurlijk.
 
De Davis® methode geeft het kind inzicht in de betekenis van cijfers en functietekens en in ons rekensysteem. Als dat inzicht er is, hoeven ze niet eindeloos te oefenen.
Om dat inzicht te krijgen begin ik met de basisbegrippen die nodig zijn om goed te kunnen rekenen, zoals bijvoorbeeld orde, volgorde, oorzaak en gevolg. Daarna bouwen we het rekenen weer stap voor stap op. Dat gaat altijd door het zelf te doen, zodat het kind inzicht krijgt in wat het doet als het sommen oplost. Ik leer het kind geen trucjes aan. Dat inzicht is nodig om de volgende niveaus aan te kunnen. Als je niet begrijpt wat er bij een keersom gebeurt, is het lastig om daarna deelsommen te kunnen maken. Voor het kind bepaalde vaardigheden kan gaan automatiseren, moet het eerst snappen wat het doet.

 

DDA

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, DavisSymbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de DavisDyslexia Association International.Davis®Counseling en Human Givens Therapie/ kindercoaching zijn afzonderlijke en verschillende methodes en diensten, die elk binnen hun eigen context en in afzonderlijke programma’s worden aangeboden.