Lezend meisje

Contact

Hazepad 68
3766 JV  Soest
035-6010611

Of stuur een e-mail

Dyslexie

Bij dyslexie denken we aan:

  • moeite hebben met technisch lezen;
  • letters of woorden verwisselen of overslaan;
  • moeite hebben met begrijpend lezen;
  • moeite hebben met spellen;
  • het omdraaien of weglaten van letters.
De Davis® methode leert een aantal technieken aan om deze problemen op te lossen (zie ook Davis® Counseling).
 
Kinderen met dyslexie denken bij voorkeur in beelden. Letters zijn symbolen en passen niet in het denksysteem van deze kinderen. Ze voelen onzekerheid bij sommige letters en raken daardoor in verwarring. Ik laat de kinderen zich eest de letters echt eigen maken. Dat doen ze door elke letter van klei te maken. Zo wordt de letter zijn letter, net als het zandkasteel dat het gebouwd heeft zijn zandkasteel is.
 
Het is opvallend dat veel leesfouten worden gemaakt bij het lezen van kleine woordjes zoals bijvoorbeeld de, het, een, als, maar, want, dus, er etc. Het zijn juist deze woordjes die voor verwarring zorgen, omdat het kind er geen beeld bij heeft.
Ik leer kinderen om een beeld te krijgen bij woorden en begrippen. Dat doen ze door een betekenis van een woord of begrip te kleien. Daar mee krijgt het kind een beeld van het woord en kan het de tekst beter begrijpen.
 
Tijdens een Davis® Counseling leren kinderen op een manier lezen die beter aansluit bij hun manier van denken.

DDA

Beroepsmatige dienstverlening aangeduid als Davis®, Davis Dyslexia Correction®, DavisSymbol Mastery®, en Davis Orientation Counseling® mag uitsluitend verleend worden door mensen die opgeleid en gecertificeerd zijn door de DavisDyslexia Association International. Davis®Counseling en Human Givens Therapie/ kindercoaching zijn afzonderlijke en verschillende methodes en diensten, die elk binnen hun eigen context en in afzonderlijke programma’s worden aangeboden.